פיתוח ישראלי חדש
לשיפור ההזנה בחלב-אם
חזיית עיסוי שד ייחודית 

- Increases the fat % level in breast milk
- Increases the amount of breast milk up to 2 times
- Prevents congestion situations and allows relief in a situation of congestion

about
חזיית העיסוי פותחה עקב המודעות ההולכת וגוברת לחשיבות הזנת התינוקות בחלב אם ובמטרה לתת מענה לקשיים נפוצים שאימהות חוות בהנקה ובשאיבה.

המוצר הוא פרי פיתוח של מהנדסי חומרה, תוכנה ומעצבי מוצר מהבולטים בתחומם בשיתוף רופאים, יועצות הנקה ומובילות דעה בתחום ההנקה.

בתהליך פיתוח המוצר נערכו ניסויים קדם קליניים לבחינת יעילותו.

המנטורים שלנו:
תינוקות ואימהות רבים כבר ניסו את המוצר.
התגובות נלהבות ואימהות מדווחות על חוויית הנקה חיובית ושפע חלב.

המוצר נרשם כפטנט בארה"ב ובאירופה.

health considerations

A natural source of nutrition that is adapted to the needs of the baby. Provides protection against infections and diseases such as asthma as well as obesity. Reduced risk of breast or ovarian cancer among breastfeeding mothers

Psychosocial considerations

The emotional bond and closeness between mother and baby during breastfeeding may reduce the risk of postpartum depression.

economic considerations

No expenses on artificial milk substitutes. The good effect of breastfeeding and feeding with breast milk on the baby's health results in a reduction in medical expenses, a reduction in insurance claims and a reduction in the absence of parents from work.

Did you know??

75% of mothers in the US start breastfeeding immediately after birth and intend to breastfeed until the age of 10 months. But in practice... only 33% of babies breastfeed or feed on breast milk at 3 months of age only 13% of babies breastfeed or feed on breast milk at 6 months of age Common difficulties: Difficulty connecting the baby to the breast, the development of inflammation and congestion that prevent the production of breast milk. The consequences: the cessation of breastfeeding/pumping and turning to artificial means of feeding, often accompanied by a feeling of disappointment and failure for missing the experience of breastfeeding for mother and baby.

The benefits of massage

general

Combined with pumping increases the amount of milk considerably

Congestion and pain relief

Oxytocin production in massage

The massage increases the percentage of fat + protein + PH

Prophylactic treatment for breast cancer

1. Electric device for controlling the massage parameters:

Among other parameters, you can control the massage profile, massage speed and contact pressure

2. Massage Bra:

A massage unit that includes a system of pneumatic tubes that surround the breast in two rings. The contraction of the tubes and their relaxation alternately creates the massage action. The bra is offered in different sizes as needed.

3. Pipes:

Connection between the device and the bra using a double air tube made of silicone.

Determining the right bra size for you

Measure the CUP size of the bra on your body using a measuring tape according to the illustration and adjust the optimal size for you for a correct choice: ​18 cm - CUP size for a size C bra ​20 cm - CUP size for a size D bra ​22 cm - size CUP bra size E

  • Haifa israel